Menu:
There are no translations available.

Články o stěhování

Rady a tipy týkající se stěhování

1. Stěhování bytu
2. Stěhování kanceláří
3. Takelážní práce
4. Stěhováci
5. Dopravní společnost
6. Převoz nábytku
7. VIP stěhování
8. Převoz sejfu

1. Stěhování bytu
Na začátku stěhování bytu je třeba nejdříve určit objem prací, které bude nutno provést. Tento úkol je možné udělat vlastními silami s pomocí běžných měřidel, včetně nejvíce osvědčené metody „měření rukama“. Ale lepší je využít pomoci profesionálního odhadce, neboť jeho služby nabízejí zkušené stěhovací společnosti bezplatně. Další otázkou je výběr společnosti, která kvalitně provede stěhování. V současnosti je v Praze na trhu se stěhovacími službami mnoho různých nabídek, které se liší nejen cenou, ale i kvalitou. Je známo, že stejná služba stěhování bytu se stejným množstvím věcí se prodává za různé ceny, takže si správně vybrat je dost složité. U každé služby je možné vypočítat její cenu, která umožní ohodnotit, která z nabídek je adekvátní. Co se týče služeb dopravních, cena se skládá z výdajů na pronájem vozů a jejich obsluhu, výplaty řidičům, stěhovákům a určitého navýšení, které je příjmem společnosti.
Zvláště poslední parametr ovlivňuje konečnou sumu za stěhování bytu, neboť ostatní složky jsou přibližně stejné v celém odvětví. Společnost PSS si váží Vašeho výběru dostat vysoce kvalitní služby za rozumné peníze a nabízí jedny z nejlepších cen v oblasti stěhování. Každý zákazník má možnost si objednat profesionálního odhadce, který vypočítá cenu stěhování.
------------------
2. Stěhování kanceláří
Stěhování kanceláří a stěhování firem musí byt operativní, spolehlivé, bezpečné a nesmí být drahé. Za kvalitní stěhování kanceláře je možné považovat to, které je charakterizováno všemi následujícími body:
Operativnost. Pro stěhování kanceláří je nejdůležitějším ukazatelem čas. Čím rychleji společnost obsadí nové prostory, tím rychlejise vrátí k normálnímu pracovnímu režimu a normalizují se všechny procesy. Nedodržení termínů u zakázek na převoz nákladů znamená neplánované výdaje a materiální ztráty firmy. Společnost PSS nese zodpovědnost za uskutečnění zakázky na převoz nákladu v souladu se smlouvou, jež se uzavírá s každým zákazníkem.
Spolehlivost. Během stěhování kanceláří je důležité věnovat pozornost procesu montáže a demontáže nábytku, zabalení kancelářské techniky a dokumentů, a také vytvoření pracovního místa na novém místě. Také je třeba dát do pořádku interiér, zapojit a nastavit všechnu kancelářskou techniku. Ve firmě PSS pracují zkušení pracovníci, kteří ovládají všechny stanovené úkoly.
Bezpečnost. Neporušenost techniky a všech dokumentů je zárukou toho, že na novém místě začnete hned pracovat. Známe cenu Vašeho pracovního času.
Cena. Rozumná cena – ušetření peněz z firemního rozpočtu, což pomáhá snížit výlohy během stěhování kanceláře.
------------------
3. Takelážní práce
Společnosti zabývající se takelážními pracemi narážejí na problém výběru, co je důležitější: sehnat profesionální pracovníky nebo speciální techniku. Realizování pouze jednoho bodu sice sníží výdaje, ale v důsledku se to odrazí na kvalitě převozu nákladů. Firma PSS nabízí svým klientům kvalitní takelážní práce, které v sobě spojují profesionalismus pracovníků i technické možnosti speciální techniky. Když si objednáváte naše služby, obracíte se na kvalifikované pracovníky, kteří vědí, jak individuálně řešit úkoly Vašeho podnikání.
Díky speciální technice a různým dopravním prostředkům můžeme přestěhovat jakkoliv složitý náklad – od sejfů a bankomatů po průmyslové stroje. Spolupráce s firmou PSS je možností, jak vyřešit jakýkoliv úkol a snížit výdaje. Při objednávání takelážních prací můžete zcela bezplatně použít služby profesionálního odhadce, který provede rozpočet ceny stěhování, určí, jakou techniku je nezbytné použít a stanoví termíny provedení projektu.
Zavolejte nám na telefon a získáte podrobné informace o službě a přednostech, které získáváte, když podepíšete smlouvu na takelážní práce.
------------------
4. Stěhováci
Ve společnostech, které nabízejí stěhovací služby, leží většina odpovědnosti na zástupcích velkého pracovního kolektivu – stěhovácích. Právě na jejich kvalifikaci záleží kvalita provedení každé služby, a následně i kladný dojem klientů ze spolupráce se společností. Stěhovák je během procesu stěhovacích prací bezprostředně v kontaktu se zákazníkem, a na tom, nakolik správně si navzájem porozumí, zda dokážou najít společné řešení problémů, vznikajících během stěhování, také závisí konečný výsledek. Stěhovací služby nejsou jen poskytnutím pracovní síly, která má za úkol „vzít a přenést věci“. Stěhováci musí v případě práce s těžkým a objemným nákladem určit optimální trasu donesení nákladu do dopravního prostředku. Musí ovládat návyky a mít praktické zkušenosti s montáží a demontáží nábytku, montáží a umístěním domácích spotřebičů, a v řadě případů i schopnosti interiérového designéra. V případě zakázky na takelážní práce jsou stěhováci také operátory, kteří ovládají speciální techniku.
Služby stěhováků ve firmě PSS jsou službami nejlepších profesionálů ve své oblasti.

Naši pracovníci – stěhováci jsou rozděleni do brigád podle odpovídajících kvalifikací:

  1. Brigáda stěhováků, kteří se zabývají samotným stěhováním (balení, demontáž a montáž, přenášení a převoz nábytku, osobních věcí a domácí techniky)
  2. Brigáda stěhováků – vazačů, kteří přemisťují těžké a objemné předměty za pomocí řemenů a takelážních pomůcek (přenášení a převážení pian, klavírů, sejfů, strojů, průmyslového zařízení apod.)
  3. Brigáda stěhováků, kteří provádějí následující práce: skladové práce, nakládání a vykládání fůr, vagónů, kontejnerů a také dalších nakládacích-vykládacích prací v objektu zákazníka.

------------------
5. Dopravní společnost
Přeprava nákladů je oblastí, ve které je silná konkurence mezi dopravními společnostmi o každého klienta, který si vybírá služby mezi jiným také na internetových stránkách. Každý den je nutné uskutečnit tisíce stěhování a převozu nákladů.
Jak zaujmout potenciálního klienta právě svojí společností?
Nejběžnějším způsobem je použít standardní metodu – reklamu. Nicméně dnes je složité nabídnout v oblasti dopravních služeb cílové skupině něco nového. Každá dopravní společnost inzeruje nízké ceny, vysokou kvalitu i profesionální služby stěhováků a kolektivů. Nejobjektivnějším ukazatelem je reputace společnosti mezi spotřebiteli, kterou je možné si vydobýt dlouhodobou zkušeností komunikace s klienty a nabídkou opravdu kvalitních služeb. Při objednání nákladní přepravy se klient snaží najít důvěryhodného pomocníka, na kterého se může spolehnout kdykoliv, při jakémkoliv problému. Proto je důležité nabízet svým zákazníkům nejlepší podmínky pro spolupráci a také profesionální služby.
Společnost PSS má velké zkušenosti na trhu dopravních služeb a nejlepší ocenění své kvalitní práce – stovky stálých klientů a partnerů.
------------------
6. Převoz nábytku
Kdy jsou potřeba služby stěhováků při převozu nábytku? Těch situací je mnoho, a v každé z nich je nezbytné to provést rychle a opatrně. Za prvé – převoz nábytku je částí stěhování bytu či kanceláře, kdy je nutné převézt velké množství věcí a majetku, a nábytek je jen menší část těch věcí. V takovém případě se musí operativně rozebrat nábytek, převézt a složit ho zpět do původního stavu. Přivezení nového nábytku z obchodu – to je další možnost. Velké množství firem, které prodávají nábytek, dnes nabízí bezplatný odvoz. Ale zpravidla se k němu vztahují omezení týkající se místa odovozu, bývají velké fronty na takový odvoz, a navíc služby pracovníků, kteří se tím zabývají, nebývají vysoké kvality. Mnohem spolehlivější je objednat si převoz nábytku u zkušené společnosti, která doveze náklad kamkoliv a v jakoukoliv pro Vás vhodnou dobu. Ceny za podobné služby klesají každým dnem, což je dělá dostupnějšími pro spotřebitele.
Objednávejte si převoz nábytku u společnosti PSS. Nabízíme i služby jako je likvidace nábytku a jeho odvoz do sběrného dvoru.
------------------
7. VIP stěhování
Co je VIP stěhování?
Zpravidla to je stěhování drahých a starožitných věcí, které mohou být součástí interiéru domu, bytu nebo kanceláře, nebo také součástí uměleckých sbírek, které je třeba představit na výstavě nebo aukci. Při práci s takovými zakázkami u stěhování bytu nebo převozu drahých nákladů nestačí jen velké zkušenosti v oblasti dopravních služeb. Velice důležité je mít také zkušenosti s převozem speciálních nákladů. Jenom takové zkušenosti umožní zabezpečit neporušenost a bezpečnost takových předmětů. Při plánování VIP stěhování musí zaměstnanci společnosti, která nabízí takovou službu, věnovat pozornost každému detailu převozu. Je nezbytné správně určit objem převážených věcí, vybrat balicí materiály vhodné pro transport křehkých, starožitných a vzácných nákladů. Osobní manažer a odhadce musí vypracovat optimální trasu VIP stěhování, který vyloučí výskyt nepředvídaných skutečností, a vybrat nejkvalifikovanější personál. Podmínky zakázky na VIP stěhování musí být zakotveny ve smlouvě, podle které převozce nese zodpovědnost v případě jejich nedodržení.
Společnost PSS má velké zkušenosti s různými druhy zvláštních nákladů. Nabízíme kvalitní a spolehlivé služby VIP stěhování se zárukou neporušenosti všeho majetku.
------------------
8. Převoz sejfu
Převoz sejfu a stěhování trezorů bývá požadováno při většině stěhování kanceláří, ale kvalifikované provedení není možné očekávat zdaleka od všech společností, nabízejících stěhování firem. Zásadní potíže při převozu sejfu netkví jen v tom, že při nakládání a vykládání je nutná speciální technika, ale také ve zkušené demontáži a následné montáži sejfu na novém místě. Poškozením konstrukce sejfu v libovolné fázi práce se může snížit jeho funkčnost a bezpečnost. Zakázka se musí provádět na základě ohodnocení objemu prací odborníkem, který poté může správně naplánovat převoz, vybere nezbytné množství kvalifikovaných specialistů a zrealizuje nejvhodnější formu transportu sejfu. Při výběru dopravního prostředku nestačí jen přibližně ohodnotit rozměry převáženého nákladu, ale také je nutno vzít v potaz váhu, úskalí naložení i možnosti ideálního uložení sejfu na korbě auta. Například ne vždy je možné sejf převážet dodávkou, často je nutný jiný spolehlivější dopravní prostředek.
Pomůžeme Vám vyřešit jakýkoliv problém spojený s převozem nákladu s pomocí automobilu.