Menu:

Vozový park a ceny za stěhování

K níže uvedeným cenám se připočítává DPH.

Konečná cena závisí na skutečné hodinové době trvání prací a provedených úkonu.

Platba probíhá vždy na místě vykládky materiálu a to v HOTOVOSTI.

 

auto 6-18m3 a pracovnik za 800kc hod

800 Kč / hodinu

auto 6-18m3 a 2 pracovnici za 1000kc hod

1000 Kč / hodinu

auto 21-25m3 a 2 pracovnici za 1200kc hod

1200 Kč / hodinu

auto 21-25m3 a 3 pracovnici za 1500kc hod

1500 Kč / hodinu

auto 36-40m3 a 3 pracovnici za 1700kc hod

1700 Kč / hodinu 

Ceník stěhovacích služeb

Minimální cena stěhování činí 1500 Kč + 21% DPH.

Minimální cena stěhování bez dopravy činí 2100 Kč (za 2 pracovníky v rozpětí 1 - 3 hod).

V době mezi 22:00 - 06:00 je účtován příplatek 50% za hodinovou sazbu a za ostatní služby navíc, kromě účtovaní kilometru a obalového materiálu.

Svátky a víkendy bez příplatku kromě 24-26. 12., 31. 12., 1.1.

Patra bez příplatků do 4. patra poschodí (patra se sčítají na místech nakládky a vykládky), od 5. patra pak 100 Kč za každé poschodí včetně prvních 5 pater (nevztahuje se na těžká břemena nad 100 kg).

Při jízdě mimo Prahu (počítá se od hranic Prahy) se účtuje od 18Kč/km v závislostí na velikosti vozidla.

Stěhování v rámci budovy bez použití dopravy účtujeme 400 Kč/hod za každého pracovníka. Doprava pracovníku po Praze - 700,- Kč.

V případě výjezdu vozidla s posádkou na zakázku, která bude zákazníkem odmítnuta nebo zrušena, bude účtován storno poplatek ve výši 1600 Kč + DPH 21%.

 


Firemni stehovaniZákazník se zavazuje zaplatit vykonané služby po ukončení stěhování v hotovostí nebo na bankovní učet na základě vystaveného dokladu do 14 dnů od data stěhování, nebylo-li dohodnuto jinak s vedením společnosti. Ve zvláštních případech dle rozhodnuti vedoucího zakázky musí zákazník částku za stěhování uhradit v hotovosti před dokončením či zahájením vykládky.

V případě, že klient nezabezpeči parkování pro stěhovaci vozidlo tak, aby bylo ve vzdalenosti do 20 m od vchodu objektu nakládky nebo vykládky a to pro mimořadne připady v zimním obdobi, špatně-dopravně prístupných mist apod, pak bude účtována donáška ve výší 200Kč za každych 10 m. Za účtování těchto případu včetně stižených manipulaci(podávání nábytku přes plot, okna,zidky, balkony, na nezpevněnych terénech staveb, dopravě na kladce apod.) zodpovida vedoucí zakázky.

Taktéž v případě ztížených manipulačních prací či podmínek, které mohou ohrozit zdraví pracovníků, majetek klienta nebo třetího subjektu nebo zákazník odmítá tyto výkony uhradit, má právo vedoucí zakázky tyto výkony odmítnout realizovat.

Při úhradě na bankovní učet je zákazník povinný platbu za stěhování provést minimálně 5 dni předem přesně podle stanovené dohody s vedením společnosti.

Dodavatel si zanechává právo dle vlastního uvážení vyžádat o objednatele zálohu ve výši 100% (včetně DPH) předpokládané celkové orientační částky za stěhování.

 


Sazby pro stěhování těžkých břemen


  • 1500 Kč (100-199 Kg) + 1000 Kč přeprava po Praze + 250 Kč příplatek za patro
  • 3000 Kč (200-299 Kg) + 1000 Kč přeprava po Praze + 300 Kč příplatek za patro
  • 5000 Kč (300-399 Kg) + 1000 Kč přeprava po Praze + 500 Kč příplatek za patro
Při váze břemene nad 399 kg cena dle dohody (v závislosti na váze).
Při donášce těžkého břemene se každých 10 metrů účtuje jako jedno patro.
Cena přepravy po Praze ve výši 1000 Kč platí pouze v případě přepravy jednoho až dvou kusů těžkých břemen.

VEŠKERÉ CENY ZA SLUŽBY JSOU UVEDENÉ BEZ DPH 21%