Menu:

Stěhování uměleckých předmětů

Pro manipulaci s křehkými a uměleckými předměty máme speciálně vyškolené pracovníky s dlouholetými zkušenostmi. Vše je navíc důkladně pojištěno.

Jak stěhování uměleckých předmětů probíhá

Díky materiálnímu zabezpečení a kvalitní práci našich pracovníků zajišťujeme komplexní stěhování uměleckých předmětů a výstavních exponátů.

Hlavní důraz klademe na zajištění komplexního procesu:

Více informací o tom, jak stěhování probíhá